ประชุม เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดควนขี้แรด

Posted by:

DSC_0016 DSC_0013 DSC_0035

0

Add a Comment