เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0016 DSC_0043 DSC_0009 DSC_0008 DSC_0005 DSC_0004 - Copy

0

Add a Comment