วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. นำโดย คณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่ายฯ/และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561

Posted by:

DSC_0040 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0024 DSC_0009 DSC_0001

0

Add a Comment