เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 เทศบาลตำบลชะรัดได้จัดโครงการร่วมใจภักดิ์ รู้รักษ์ สามัคคี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/พนักงานเทศบาลฯ ร่วมหว่านพันธ์เมล็ดปอเทือง ณ รอบพรุโต๊ะเด็ม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

Posted by:

DSC_0012 DSC_0011 DSC_0017

0

Add a Comment