วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/หน.ส่วนฯ/บุคลากรเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดให้มีการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0007 DSC_0028 DSC_0035 DSC_0039 DSC_0047 DSC_0057

0

Add a Comment