ในวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมฝึกอบรมและไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ณ เทศบาลตำบลปลายพระยา เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลราไวย์ และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จ.กระบี่ ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0106 DSC_0102 DSC_0109 DSC_0308 DSC_0365 DSC_0322 DSC_0351 DSC_0232 DSC_0239 DSC_0270 DSC_0422 DSC_0424

0

Add a Comment