วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ พบปะและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0049 DSC_0019 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0064

0

Add a Comment