วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ ทุกวันจันทร์ที่ 1 และวันจันทร์ที่ 3 ของทุกเดือน ณ เทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0004 DSC_0007 DSC_0020 DSC_0021

0

Add a Comment