วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลชะรัดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน จ.กระบี่ มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน ของเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0057 DSC_0053 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0070 DSC_0064 DSC_0048

0

Add a Comment