วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุม พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0056 DSC_0044 DSC_0020 DSC_0054 DSC_0077 DSC_0082 DSC_0086 DSC_0121 DSC_0123 DSC_0130 DSC_0133 DSC_0066

0

Add a Comment