วันอังคารที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด คณะผู้บริหาร/หน.ส่วนฯ/หน.ฝ่ายฯ และพนักงาน ทต.ชะรัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.นาประดู่ มาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพของกลุ่มสตรี และกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ณ เทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0031 DSC_0003 DSC_0015 DSC_0024 DSC_0043

0

Add a Comment