เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ร่วมกับ คณะ กองทุนการกุศล ก.ว. ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านชุมชนบ้านในทอน 8 หลัง แรกที่เสร็จเรียบร้อยและรับเช็คอีก 1,500,000 บ. เพื่อก่อสร้างอีก 9 หลัง โดยกองทุนการกุศล ก.ว.

Posted by:

20180204_๑๘๐๒๐๕_0072 20180204_๑๘๐๒๐๕_0089 20180204_๑๘๐๒๐๕_0004 20180204_๑๘๐๒๐๕_0022

0

Add a Comment