โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ้อมเเซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง พท.ถ.๑๔-๐๐๒ สายสะพานแต้ว – ป่ายาง หมู่ที่ ๕ บ้านชะรัด ถึง หมู่ที่ ๙ บ้านสะพานแต้ว ตำบลชะรัด จำนวน ๓ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

Posted by:

BRW541379431FE2_0000211 BRW541379431FE2_0000221

0

Add a Comment