วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด จัดโครงการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/สมาชิกสภาฯ/พนักงานเทศบาล/และประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม

Posted by:

DSC_0170 DSC_0152 DSC_0166 DSC_0235 DSC_0274 DSC_0281

0

Add a Comment