โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลชะรัด เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

BRW541379431FE2_00000111 2

0

Add a Comment