วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 11.00 น. นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมลงจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลชะรัด

Posted by:

DSC_0087 DSC_0023 DSC_0022 DSC_0012

0

Add a Comment