ประกาศ เทศบาลตำบลชะรัด เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

Posted by:

การยื่นแบบลงเน็ต1 การยื่นแบบลงเน็ต2 การยื่นแบบลงเน็ต3 การยื่นแบบลงเน็ต4 การยื่นแบบลงเน็ต5 การยื่นแบบลงเน็ต6

0

Add a Comment