วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมตอนรับ คณะนายอำเภอกงหรา ได้ออกเยี่ยมเยียน อปท. ทต.ชะรัด สมาชิกสภา ทต.ชะรัด และพนักงานราชการ ทต.ชะรัด เพื่อร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ และบูรณาการทำงานในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่อำเภอกงหรา

Posted by:

DSC_0049 DSC_0024 DSC_0021 DSC_0031 DSC_0036 DSC_0034 DSC_0028 DSC_0026 DSC_0016 CSC_0054 CSC_0044 DSC_0057 DSC_0055 DSC_0038 DSC_0061 DSC_0029 DSC_0042

0

Add a Comment