เทสบาลตำบลชะรัด นำโดย นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด ร่วมด้วยพนักงาน ทต.ชะรัด ได้ร่วมจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

DSC_0043 DSC_0044 DSC_0064 DSC_0059 DSC_0038

0

Add a Comment