ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะรัด ลงร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๗-๙ ก.ย. ๒๕๖๐ และได้รับรางวัลเหรียญทอง ๔ รายการ จากการเข้าร่วมแข่งขัน ตามภาพที่แนบมานี้

Posted by:

85411 56101 56100 85407 85410

0

Add a Comment