เทศบาลตำบลชะรัด ได้นำคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ชะรัด ไปศึกษาดูงานการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ณ ทต.คลองทรายขาว และ ทต.โคกชะงาย และร่วมกันจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ชะรัด ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ย. 2560

Posted by:

DSC_0068 DSC_0063 DSC_0086 DSC_0033 DSC_0018 DSC_0022 DSC_0030 DSC_0096

0

Add a Comment