นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชะรัด ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (พื้นที่ภาคใต้) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

Posted by:

DSC_0351DSC_0395DSC_0390DSC_0391DSC_0365DSC_0364

0

Add a Comment