มอบรถจักรยานให้กาชาดอำเภอกงหรา 60

Posted by:

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๐   นายภานุมาส  รัตนอุบล  ปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด มอบกาชาดให้อำเภอกงหรา จำนวน ๓  คันDSC_0211 DSC_0209

0

Add a Comment