การแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอกงหราคัพ ประจำปี ๒๕๕๗

Posted by:

การแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอกงหราคัพ
อำเภอกงหราได้จัดโครงการการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอกงหราคัพ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะรัดมีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และปลูกฝังนิสัยรักการเล่นกีฬาฟุตบอล
0

Add a Comment