วันเมาลิดินนบี ตำบลชะรัด ๒๕๕๘

Posted by:

กิจกรรมวันเมาลิดินนบี ตำบลชะรัด
เทศบาลตำบลชะรัด เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล นับว่าเป็นเดือนอันมีเกียรติอีกหนึ่งในบรรดาเดือนต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะที่สำคัญยิ่งของเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) ประสูติ จึงมีการจัดงานคล้ายวันเกิดของท่านหรือเรียกว่า วันเมาลิดินนบี
0

Add a Comment