ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศเทศบาลตำบลชะรัด รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
0

Add a Comment