ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด รวมทั้งการสังเกตอาการสำคัญของโรคไข้เลือดออก
0

Add a Comment