กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

Posted by:

เทศบาลตำบลชะรัด กำหนดจัดงานสืบสานตำนานวิถีชะรัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558 รวม 7 วัน 7 คืน โดยได้บูรณาการกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ของเทศบาล ประกอบด้วย โครงการมหกรรมผู้สูงอายุ โครงการมหกรรมอาหารดีศรีชะรัด และโครงการเทศบาลให้บริการประชาชน โดยทุกกิจกรรมจะมีความสอดคล้องกับวิถีชุมชนของตำบลชะรัดเป็นสำคัญ
0

Add a Comment