กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Posted by:

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะรัดร่วมกับเทศบาลตำบลชะรัดกำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลชะรัด เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
0

Add a Comment