ขอเชิญร่วมงาน”วันเมาลิดกลาง” ประจำปี ๒๕๕๖ (ฮ.ศ.๑๔๓๔)

Posted by:

ขอเชิญร่วมงาน”วันเมาลิดกลาง” ประจำปี ๒๕๕๖ (ฮ.ศ.๑๔๓๔)
ในวันที่ ๑๕-๑๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
0

Add a Comment