ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอกงหรา    จังหวัดพัทลุง
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชะรัด
0

Add a Comment