พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU )

Posted by:

ตามที่เทศบาลตำบลปริกได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลื่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการสร้างสุขภาวะจากเทศบาลตำบลปริกด้วยการเรียนรู้สู่ตำบลเครือข่าย และเทศบาลตำบลชะรัดเป็น 1 ในตำบลเครือข่ายขยายผลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างสุขภาวะ ฯ และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารสร้างสรรค์สุขภาวะเทศบาลตำบลปริก
ดาวน์โหลดเอกสาร :พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU )
0

Add a Comment