ประมวลภาพโครงการเยาวชนร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจร

Posted by:

11 เมษา 54 เทศบาลตำบลชะรัดจัดฝึกอบรม โครงการเยาวชนป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจร โดยมีสถานีตำรวจภูธรอำเภอกงหราเป็นผู้ฝึกอบรมให้เยาวชนแก่เยาวชนเพื่อเป็นแนวร่วมอาสาสมัครจราจร ปฐิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ดาวน์โหลดเอกสาร :ประมวลภาพโครงการเยาวชนร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจร
0

Add a Comment