ครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2554

Posted by:

ด้วยทางเทศบาลตำบลชะรัดได้จัดโครงการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2553 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัดเทศบาลตำบลชะรัด ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08:30-12:00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชะรัด ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
0

Add a Comment