ประมวลภาพโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

Posted by:

ในวันที 21-23 มีนา 54 เทศบาลชะรัดร่วมกับผู้นำท้องถิ่นได้รวบรวมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงออกปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม(ดาวะ) ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประมวลภาพโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
0

Add a Comment