ประมวลภาพเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1-2554 ณ รร.บ้านวังปริง

Posted by:

ด้วยเนื่องในวันที่ 24 กพ 54 ทางเทศบาลตำชะรัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3
ดาวน์โหลดเอกสาร : ประมวลภาพเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1-2554 ณ รร.บ้านวังปริง
0

Add a Comment