ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

Posted by:

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง กับ เทศบาลตำบลชะรัด โดยสำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและดคีความต่าง ๆ แก่ประชาชน ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องรับรองเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสาร : ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
0

Add a Comment