โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

Posted by:

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1 ออกให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านวังปริง ม.2 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง เวลา 09.30-15.00 น.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
0

Add a Comment