ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ตำแหน่งที่รับสมัคร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ดังนี้ ๑) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา ๒) ตำแหน่ง คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ อัตรา ๓) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
0

Add a Comment