การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงถนนสายชะรัด-สะพานแต้ว(ช่วงที่2)

Posted by:

ปรับปรุงถนนสายชะรัด-สะพานแต้ว(ช่วงที่2)ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมต
ดาวน์โหลดเอกสาร :การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงถนนสายชะรัด-สะพานแต้ว(ช่วงที่2)
0

Add a Comment