ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลชะรัด หมู่ที่ 1-9 ตำบลชะรัด

Posted by:

สอบราคาจ้างโครงการ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลชะรัดหมู่ที่ ๑-๙ ตำบลชะรัด รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลชะรัด หมู่ที่ 1-9 ตำบลชะรัด
0

Add a Comment