การเปิดเผยราคากลางและการกำนวณราคากลางขยายเขตจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลชะรัด ม.1-9 ตำบลชะรัด

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการกำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลชะรัด หมู่ที่ ๑ – ๙ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาตามแบบเทศบาลตำบลชะรัด ความยาวรวม ๑๓,๐๒๔ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
ดาวน์โหลดเอกสาร :การเปิดเผยราคากลางและการกำนวณราคากลางขยายเขตจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลชะรัด ม.1-9 ตำบลชะรัด
0

Add a Comment