เปิดเผยราคากลางโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (ก่อสร้างลานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมูที่ ๕ ตำบลชะรัด

Posted by:

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (ก่อสร้างลานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมูที่ ๕ ตำบลชะรัด รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชะรัดกำหนด
ดาวน์โหลดเอกสาร :เปิดเผยราคากลางโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (ก่อสร้างลานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมูที่ ๕ ตำบลชะรัด
0

Add a Comment