การเปิดเผยราคากลางปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ ๕

Posted by:

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หม่ที่ ๕ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสาร :การเปิดเผยราคากลางปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พรุโต๊ะเด็ม หมู่ที่ ๕
0

Add a Comment