บันทึกเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

Posted by:

บันทึกเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางขุดลอกเหมืองน้ำสายชลประทาน-ตรอกปด หม่ที่ 6,4,2 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสาร :บันทึกเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
0

Add a Comment