ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 2 โครงการ

Posted by:

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 ตำบลชะรัด

1.ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

2.ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

3.ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

4.ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

5.ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

 

0

Add a Comment