ประกาศยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านสะพานแต้ว หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านสะพานแต้ว หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
0

Add a Comment