ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสะพานแต้ว หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสะพานแต้ว หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
0

Add a Comment