ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๑)เทศบาลตำบลชะรัด

Posted by:

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑)เทศบาลตำบลชะรัด บริเวณ ศดม.พัฒนาอิสลาม หมู่ที่ ๘ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๑)เทศบาลตำบลชะรัด

0

Add a Comment