ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหนองยายตี – พรุโต๊ะเด็ม (สองช่วง) หมู่ที่ 5

Posted by:

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคสล.สายหนองยายตี – พรุโต๊ะเด็ม (สองช่วง) หมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา  จ.พัทลุง ขนาดผิวจราจรช่วงที่ 1 กว้าง 3.00  เมตร ยาว 54 เมตรหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,022 ตารางเมตร

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหนองยายตี – พรุโต๊ะเด็ม (สองช่วง) หมู่ที่ 5

0

Add a Comment